Školení cvičitelů - Kurz ZdTV

Otevíráme kurz zdravotního tělocviku pro cvičitele starší 50 let

Je Vám přes padesát a hledáte zajímavou práci? Chcete si rozšířit současnou kvalifikaci? Staňte se cvičitelem zdravotní tělesné výchovy pro seniory.

Co je zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S ohledem na věk, návyky a omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a sociální kontakty. Vyžaduje vzdělané a trénované odborníky, kterými se můžete stát i vy.

Přihlaste se do kurzu

Kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy otevíráme na jaře 2018. Má akreditaci MŠMT ČR a povedou jej MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z pražského Institutu sportovního lékařství. Od účastníků se nevyžadují předběžné znalosti ani praxe.

Kurz tvoří deset 4hodinových odpoledních a pět 20hodinových víkendových seminářů. Během několika měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky.

Získejte certifikát a metodickou podporu v praxi

Absolventi kurzu získají certifikát Instruktor zdravotní tělesné výchovy, který je opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby budou moci nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.
Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného v případě další vzájemné spolupráce.

Proč hledáme cvičitele 50+

Proč je kurz výhradně určen zájemcům, kterým už bylo padesát? Padesátníci rozumí potřebám starších cvičenců lépe než mladší lidé, a mají tudíž lepší předpoklady pro práci s nimi. Po padesátce také bohužel klesá šance uplatnit se na pracovním trhu. I proto chce společnost Senior fitnes nabídnout perspektivu právě padesátníkům.

Přehledné informace o kurzu

Informace o termínu budou včas upřesněny. Platbu kurzovného můžete rozdělit na dvě splátky. V případě následné spolupráce se spolkem Senior fitnes vám vrátíme až 90 % kurzovného (až 1500 Kč za každý rok spolupráce).

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2018.

 

Leták o kurzu ke stažení

 

Změňte profesi, zvyšte si kvalifikaci

Demografický vývoj zvyšuje význam péče o seniory a s ním i poptávku po kvalifikovaných profesionálech. Náš kurz zdravotní tělesné výchovy pro seniory vám umožní