Školení cvičitelů – Kurz ZTV

Zpráva o jarním kurzu ZdrTv

 

Od 10.3.2019 do 10.6.2019 proběhl Kurz Zdravotní tělesné výchovy akreditovaný MŠMT a umožňující absolventům získat živnostenský list pro činnost Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Kurz probíhal ve Zdravém sportu, Kurta Kondráda 17, Praha 9 a vedli jej MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová. Během 150-ti hodinového kurzu absolventi získali teoretické znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, výživy a zdravého životního stylu, praktické znalosti z kineziologie, kondičního tréninku seniorů, zásad optimálního zatížení pohybového a kardiovaskulárního systému a také didaktiky vedení pohybu a nácviku nových cviků a cvičebních sestav. Současně si s některými našimi dalšími lektory vyzkoušeli hodiny jógy, pilates, cvičení na židlích či cvičení v bazénu. Tyto lekce měly za úkol obohatit jejich pohled na cvičení seniorů, vyzkoušet si různé styly cvičení a zorientovat se v oboru. Prožití a vyzkoušení si různých druhů cvičení pak pomůže k nalezení vlastní cesty a stylu, kterému se budou chtít věnovat.

Celkově kurz absolvovalo 24 studentů, z nichž 20 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku.

Někteří z absolventů již projevili zájem spolupracovat se Senior fitnes z. s. dále jako lektoři, takže předpokládáme, že v nejbližší době rozšíříme počet našich cvičebních míst o nové lokality v rámci celé České republiky.

 

© 2008 - 2018 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta