DPZ Aritma Praha - 23.3.2019

Neplánovaný Den pro zdraví

23. března pořádala organizace Senior fitnes z.s. velký turnaj ve fotbale v chůzi v areálu fotbalového klubu Aritma Vokovice - Senior fitnes Cup 2019.

Organizátoři však považovali za škodu nevyužít i travnatých prostor kolem fotbalového hřiště. Proto vznikl nápad, uspořádat zcela neformální a také původně neplánovaný Den pro zdraví. Opět byly pro účastníky připravené různé hry a soutěže spolu se závěrečným vyhlášením vítězů a tombolou.

Vyskytly se (jak jinak) i drobné problémy. Díky probíhajícímu turnaji ve fotbale nebylo možné použít ozvučení, což znemožnilo připravené vystoupení taneční skupiny.

Tímto se omlouváme tanečnicím, z nichž mnohé kvůli vystoupení zanedbaly jarní přípravu záhonků a zahrádek.

I přes drobné nedostatky však DPZ splnil svůj účel. Účastníci vyjadřovali převážně spokojenost s příjemně stráveným dnem.

Rádi bychom tedy tímto poděkovali účastníkům za účast a tím za projevenou důvěru, že se opět dobře pobaví.

Organizátorům za nemalou pomoc při přípravě a v neposlední řadě i našim sponzorům.

Především díky VZP a firmě Albi nesoutěžili účastníci jen o „čest a slávu“, ale byli i odměněni malými dárky.

© 2008 - 2021 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta