Nordic Walking

úterý a čtvrtek 14:00-16:00 h / Praha a okolí

VYCHÁZKA JARNÍM POLABÍM: SADSKÁ – NYMBURK – 9.4.2019

Do Sadské jsme dojeli autobusem č. 398, prošli jsme náměstím a odbočili na návrší k dominantě města - kostelu sv. Apolináře. Pokračovali jsme po žluté turistické značce kolem hotelu Modrá Hvězda a u jezera navázali na červenou turistickou značku, kterou jsme sledovali až do Nymburka.

Od jezera, které vzniklo po těžbě písku, jsme pokračovali po cestičkách v borových lesích, které jsou založeny na pískových dunách, a brodili jsme se pískem jemným jako mouka. Před obcí Písty jsme si prohlédli jednu z písečných dun, která byla zachována bez porostu a je udržována jako přírodní památka. Za obcí jsme šli po lukách (pastvinách) a po průchodu částí lužního lesa jsme sešli na cyklostezku k Labi a po ní došli až do Nymburka.

Zde jsme se vyfotografovali pod zbytkem středověkých hradeb. Mnozí byli překvapeni jejich monumentalitou a krásou. Po další malé prohlídce města jsme se zastavili na občerstvení a vlakem se vrátili do Prahy.

Vycházky dlouhé 12 km se zúčastnilo sedmnáct turistů. Celou trasu, včetně krátké prohlídky Sadské a Nymburka, jsme absolvovali za krásného slunečného počasí. Pokochali jsme se rozkvetlými sakurami v růžové aleji v Sadské a množstvím bíle kvetoucích stromů a keřů. Chvílemi to vypadalo, jako v zasněžené krajině.

Zdraví Honza

 

VYCHÁZKA JARNÍM POLABÍM: LIBICE - PODĚBRADY - 3.4.2019

 

VÝLET NA KARLŠTEJN A OKOLÍ - 30.3.2019

Výchozím bodem vycházky, které se zúčastnilo 17 osob, byla obec Karlštejn a cílem obec Svatý Jan pod Skalou. Od nádraží jsme vystoupali po červené turistické značce k hradu, který jsme obešli a lesní cestou pokračovali k místu zvanému „Dub u sedmi bratří“. Lesní pěšiny a cesty nás vedly dále přes „Bubovické vodopády“ a turistickou křižovatku „Propadlá voda“ na hřebínek s výhledy na staré mohutné lomy a úzkokolejnou dráhu pro hornické účely. Na protější stráni jsme viděli arboretum a na plošině pod strání ukázky těžených hornin.

Pokračovali jsme na vrchol skály Svatý Jan, ze které je letecký pohled na klášter, obec a okolní kopcovitou krajinu. Pohled poskytuje mimořádný zážitek. Poté jsme sestoupili do obce ke klášteru a prohlédli si kostel a jeskyni sv. Ivana (poustevnu).

Vzhledem k náročnosti trasy a teplému počasí jsme se rozhodli náš výšlap neprodlužovat do Vráže a ukončit jej ve Sv. Janu. Odjeli jsme tedy autobusem MHD do Prahy.

Špičkové počasí, probouzející se jarní příroda a daleké výhledy do malebné krajiny nám byly odměnou za opakované, namáhavé výstupy a sestupy hlubokými romantickými roklemi. Ušli jsme cca 12 km.

Účastníkům děkuji za příjemnou společnost, všechny zájemce o naše výšlapy zdravím a připomínám další vycházku, která se koná již ve středu 3.4.2019. Tentokrát do Polabí a to z Libice do Poděbrad (cca 10 km po rovině).

Honza

 

PIKOVICE - MEDNÍK - 22.3.2019

 

STARÁ BOLESLAV A OKOLÍ - 11.3.2019

 

DALEJSKÝM ÚDOLÍM DO ŘEPORYJÍ - 4.3.2019

 

VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ – 20.1.2019

Dvacet účastníků absolvovalo výlet přesně podle připraveného programu.

Prošli jsme se poloprázdnými ulicemi moderní části města, kde jsme obdivovali architektonické řešení zástavby pořizované v první polovině dvacátého století a o kousek dál zástavbu starého města. Všechny zaujala (v Praze nevídaná) čistota hradeckých ulic, jejich šířka a „vzdušnost“. Při pomalé procházce byl čas zastavit se před jednotlivými objekty a uvědomit si jejich stavební čistotu a krásu.

Za mostem, přes který jsme přešli Labe, jsme si prohlédli řadu budov dosud funkční hydroelektrárny z roku 1912, která zaujme snad každého architektonickým řešením a barevností. Prohlédli jsme si vkusně upravené Jiráskovy sady s řeckokatolickým kostelíkem sv. Mikuláše, přeneseným sem z východního Slovenska v roce 1935, a sousoším soutoku Labe a Orlice od sochaře Josefa Škody, u něhož jsme udělali společnou fotografii.

Po kaskádovitém schodišti okolo Gočárových teras jsme došli na nádvoří Starého pivovaru, který byl nedávno přebudován na moderní sídlo Úřadu Královéhradeckého kraje. Pokračovali jsme kolem katedrály sv. Ducha až k Bílé věži a vyšlapali jsme slíbených 225 schodů nahoru. Výstup není ani trochu nudný a výhled na Hradec a jeho blízké i daleké okolí (byly vidět i zasněžené Krkonoše) je nádherný.

Prošli jsme se Velkým náměstím, prohlédli si starodávné podloubí a paláce a na Malém náměstí se občerstvili v hospůdce. Po krátkém odpočinku následovala návštěva Východočeské galerie moderního umění, kde je, kromě současné výstavy Zdenka Sýkory, k vidění vynikající stálá výstava moderního umění a expozice Vladimíra Preclíka.

Po návštěvě galerie jsme prošli kolem Klicperova divadla na hradecké šance, sešli k soše L. J. Pospíšila, který se zasloužil o moderní rozvoj města, a podél hradeb došli na další most, ze kterého je pěkný pohled na budovu Muzea východních Čech (bohužel v současné době obehnané lešením). Zastavili jsme se na prostorném Masarykově náměstí před sochou Tomáše Garrigue Masaryka a pomalu došli na nádraží.

Tento krátký komentář postrádá výčet mnoha dalších drobných zážitků z naší pěší hradecké pouti. Příjemné počasí nás provázelo celý den.

Děkuji všem za účast, příjemnou společnost a zdravím.

Honza Šiml

 

KYTÍN A MNÍŠEK - LEDEN 2018

Tento kurz se koná pod naším Kulturně komunitním centrem. Chcete-li se ho zůčastnit, zavolejte nám na recepci, případně se u nás rovnou stavte!
© 2008 - 2018 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta