Den pro zdraví

...v čele s babičkou a dědečkem 

25.4.2020 - Žluté lázně v Podolí

S ohledem na koronavirovou epidemii se akce uskuteční v jiném termínu, o němž vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

pořádá

Senior fitnes z.s.

ve spolupráci se

soukromou VŠ Palestra

 

Motto :  CVIČIT MŮŽEŠ, I KDYŽ NEMŮŽEŠ

Výtěžek z akce bude věnován na podporu projektu cvičení na židli a lůžku.

 

Komu je akce určena?

Všem věkovým kategoriím. Prožijte společně příjemnou sobotu se spoustou pohybu a zábavy v kruhu rodiny a přátel. Nebo si přijďte nové přátele najít.

Na co se můžete těšit?

dopolední program (9-14 h)

          registrace: bude upřesněno

          registrace: Miroslav Rod - miroslavrod@seznam.cz / 721 642 413

          registrace: Adéla Lančová - adelala@seznam.cz / 732 802 345

odpolední program

koncert, divadelní představení

 

Vstupné

- bude upřesněno

 

Partneři akce

 

 

 

 

Těžištěm náplně činnosti Senior fitnes z.s. jsou sice pravidelné aktivity (cvičení, výuka jazyků, práce s počítačem, výuka bridže, psychologické poradenství apod.), ale několikrát během roku tato organizace pořádá i jednorázové akce s názvem „DEN PRO ZDRAVÍ“.

O čem to je...

Především se jedná o akci, která je určena nejen členům Senior fitnes z. s., ale široké veřejnosti. Nejde jen o zpříjemnění jednoho dne i těm, kteří se do společenského života jinak příliš nezapojují. Hlavním cílem je naopak seznámení účastníků s činností Senior fitnes z.s., s možnostmi, které nabízí, s ukázkou různých zajímavostí a především k vyburcování i doposud neaktivních seniorů k pravidelné fyzické a společenské aktivitě. Den pro zdraví nezaručuje účastníkům, že všichni odejdou zdraví a omlazení, ale dokazuje, že vlastní aktivní zapojení opravdu vede k pocitům lepšího fyzického i psychického zdraví a spokojenějšího života.

Den pro zdraví je většinou pořádán díky finanční podpoře určité městské části a tomu také odpovídá místo konání. I díky tomu jsou jednotlivé akce značně různorodé.

Některé Dny pro zdraví se konají na hřištích různých sportovních klubů, kde jsou hlavní náplní různé pohybové společenské hry (varianta golfu, petang, mölkky, kroket, střelba z luku apod.) Kromě toho jsou pro účastníky k dispozici i různé zajímavosti jako např. cvičební pomůcky k trénování stability, výživové poradenství, nabídka minerálních vod spolu s informacemi o jejich specifických účincích, měření zraku apod.). Tyto akce jsou většinou zakončeny krátkou trasou nordic walking, v jejímž cíli je připraven nějaký bonus (např. návštěva zoologické zahrady za symbolickou cenu 1,-Kč, prohlídka jinak nepřístupných prostor některých historických budov apod.).

Jiné Dny pro zdraví se konají v bazénu, neboť Senior fitnes z.s. nabízí mimo jiné i cvičení pro seniory a děti ve vodě. Těch se účastní i zájemci, kteří jinak tyto kurzy nenavštěvují, ale přijdou si jen zaplavat. Pokud ale sledují ukázky cvičení, dostávají se i k nim informace o tom, které fyzické aktivity jsou pro ně opravdu přínosné a kterými by si mohli v důsledku neznalosti dokonce i uškodit.

Na každém Dnu pro zdraví je zajištěno občerstvení a pitný režim. (Většinou bezplatně či za symbolické částky).

Počet účastníků na Dnech pro zdraví se pohybuje mezi 100 – 150. Nejedná se tedy pouze o cvičení a edukaci, ale především o přátelské setkání, které pomůže mnohým účastníkům odbourat bloky a zapojit se tak dlouhodobě do aktivit Senior fitnes.

© 2008 - 2018 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta