Národní program

PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČR

 

aneb pohyb jako prostředek zdokonalování člověka

 

 

Aktivní životní styl, především pak pohyb, je nejdostupnějším prostředkem k ovlivnění zdravotního stavu a zkvalitnění života populace. Je prostředkem pro politiku státu, umožňující snížit dopady současného životního stylu a získat pro státní rozpočet miliardové úspory v nákladech na zdravotnictví a sociální služby.

Pohyb je prevencí pro celou řadu chorob, na jejichž léčení stát vynakládá každoročně desítky miliard (Studie provedené WHO, FTVS UK a IKEM prokázaly, že pokud by pravidelně realizovalo pohybové aktivity 23 % populace České republiky, navýšení o 5 % ze současných 18 % by jen na kardiovaskulárních chorobách přineslo roční úsporu ve zdravotnictví ve výši šedesáti miliard korun). Jde hlavně o osoby, které neprovozují prakticky žádné pohybové aktivity, tedy nikoliv o aktivní.

Pohyb pomáhá výrazně řešit také náklady spojené se seniorskou populací. Vedle posilování zdraví této populace výrazně ovlivňuje její nezávislost a sebeobslužnost, což významně snižuje náklady na sociální služby. Ale především přináší této populaci mnohem hodnotnější život. To je veličina srovnatelná se zvyšováním důchodů.

Základním problémem není co dělat, tedy obsah a návrh realizovatelné pohybové intervence, ale jak dosáhnout toho, aby se podstatným způsobem změnil životní styl současné populace, pasivní přístup jedince k sobě samému na aktivní zájem o vlastní „stav“.

Řešení nabízí právě projekt BANKA POHYBU, aneb NÁRODNÍ PROGRAM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY.

Současnost jen velmi omezeně přenáší odpovědnost za aktuální zdravotní stav na jedince. Možnost plánování, evidování a vyhodnocování konkrétní pohybové intervence, je prvním krokem přenosu zodpovědnosti za aktuální stav právě na intervenovaného jedince.

Cílem projektu tedy je, aby lidé vnímali zdraví jako svou devizu, za kterou jsou sami sobě zodpovědní, jako nejvyšší hodnotu života, a pohyb pak jako nejjednodušší prostředek k jejímu získávání. Aby se BANKA POHYBU stala stálým kontem každého člověka od předškolního věku po věk seniorský.

 

Pozvánka na Den pro zdraví - 3.10.201

 

Poděkování Olympijského výboru - 21.9.2021

Vážení sportovní přátelé,

už je to více než měsíc, co jsme zavřeli brány Olympijských festivalů v Praze a v Brně. Za tu dobu jsme měli šanci vyhodnotit projekt na základě mnoha dotazníků a výzkumů a jsme velmi rádi, že z výsledků je zcela zřejmé to, co jsme vnímali už během akce. 

Hlavním cílem byl návrat dětí ke sportu – z dat vyplývá, že 42% návštěvníků tvořily děti, které v průměru strávily sportováním ve Festivalu 3,5 hodiny a navštívily 12 sportovišť. Na Festivalu jsme díky Vám mohli veřejnosti nabídnout k vyzkoušení na 50 sportů, ke kterým se člověk v běžném životě často nedostane. Co nás velmi těší, že 52% rodičů v dotazníku (na který odpovědělo na 1000 respondentů!) uvedlo, že jejich dítě si na Festivalu našlo svůj sport, kterému se chce nadále věnovat pravidelně (22%) či rekreačně (30%). 80% z Vás uvedlo, že akci využilo pro nábor nových členů. 

Jsme velice rádi, že se nám společně podařilo dotáhnout nelehké přípravy k realizaci, děkujeme za Vaši odvahu pokračovat i když ostatní pochybovali a věříme, že budoucí generace sportovců nám všem naše úsilí vrátí. 

Podporu veřejnosti pro konání dalších edicí rozhodně máme – podle výzkumu společnosti Market Research si 95% návštěvníků v Praze a 99% (!) návštěvníků v Brně  přeje, aby se konal i zimní Olympijský festival. Jednání o zimní edici Peking 2022 aktuálně intenzivně probíhají a o výsledcích Vás budeme informovat.

Teď mi ale ještě dovolte krátké ohlédnutí za naším olympijským létem: 

Se sportovním pozdravem a díky

Naďa Černá

Projektová manažerka – Olympijské festivaly

Český olympijský výbor

Benešovská 6, 101 00 Praha 10

+420 777 227 369

cerna@olympic.cz

 

Pozvánka na Den pro zdraví - 1.9.2021

 

Vážení členové a přátelé Senior fitnes z. s.,

dovolujeme si obrátit se na Vás s pozvánkou a současně žádostí o účast.

Ve středu 1. září 2021 pořádáme v areálu Žlutých lázních od 9 h do cca 12 h zcela nový Den pro zdraví (DPZ). Tentokrát je akce součástí „Národního programu pro ozdravění populace ČR“ (NP). Tento program bude probíhat celostátně, s podporou mnoha důležitých a známých institucí, a SF se stal jeho organizátorem. Účast na DPZ je zdarma.

To vše se týká každého z nás, protože program by měl být i finančně podpořen. A právě díky grantům a podporám můžeme ponechat ceny našich aktivit na co možná nejnižší úrovni, aby tak byly pro Vás všechny dostupné.

Prosíme tímto všechny o účast a podporu projektu. Více o NP zde.

Současně bychom vás chtěli informovat, že podstatně větší akce bude následovat 3. října 2021. Jelikož je to neděle, připravujeme bohatý program pro celé rodiny.

Na tento den je naplánován zcela výjimečný pochod Prahou. Na jeho trase bude množství zastávek, které umožní návštěvu zajímavých stanovišť s jejich prohlídkou. Největším lákadlem pro ty mladší bude ovšem profesionálně připravená úniková hra, kterou budou cestou účastníci řešit.

Věříme, že všichni společně prožijeme zajímavé a příjemné dny. Těšíme se na Vás.

S upřímným pozdravem

Vedení SF

 

Olympijský festival se SF

Stejně tak jako Olympijské hry se z roku 2020 posunuly na rok 2021, posunul se i doprovodný Olympijský festival, který se konal paralelně v Praze, Brně a Ostravě.

Zástupci Senior fitnes z. s. (SF) se zúčastnili akcí v Praze a v Brně. Program byl na obou místech neuvěřitelně pestrý. Všechny olympijské sporty, které bylo možné prezentovat, měly na svých stanovištích nejen podrobné informace a tiskové materiály, ale většinou si je mohli návštěvníci i v určité modifikované podobě vyzkoušet. Nechyběla například ani horolezecká stěna, trvale obsazená množstvím dětí a mládeže. Kromě těchto oficiálních sportů byla pro děti připravena spousta herních koutků i s takovými neznámými hrami jako je například stolní curling. Jak v Praze, tak v Brně byla instalována velkoplošná obrazovka, na níž bylo možné sledovat přenosy aktuálního dění na OH v Tokiu.

V Praze byl areál podstatně rozlehlejší, a proto se návštěvnost zdála menší. V Brně na menším prostoru bylo trvale plno na všech stanovištích.

SF nabízel možnost her pro starší zájemce (pétanque, mölkky, nově „disc golf“ s létajícími talíři), ale především prezentoval fotbal v chůzi. Na obou místech sehrál tým SF velmi úspěšně tři ukázkové zápasy, především s cílem získat nové zájemce (viz také zde).

K festivalu patřily i návštěvy známých sportovců, kteří poskytovali rozhovory nebo se přímo zapojovali do akcí. V době naší návštěvy v Brně byla na místě přítomna Šárka Kašpárková (bronzová medailistka v trojskoku na OH 1996 v Atlantě). Ta dokonce zcela cíleně přivedla ke stanovišti SF návštěvníky ze seniorského domu. Všichni si vyzkoušeli naše hry a dobře se pobavili. Navíc se nyní připravuje jednání vedení tohoto seniorského domu s vedením SF o možné spolupráci např. v oblasti cvičení na židlích.

Festival byl na obou místech perfektně zorganizován a návštěvníci určitě prožili zajímavý den a odnesli si množství nejen krásných zážitků, ale i mnoho nových informací.

 

Olympijský festival Praha - 27.7.2021

Na pozvání Českého olympijského výboru se Senior fitnes v úterý 27.7.2021 aktivně zapojil do Olympijského festivalu v areálu Olympu Praha ve Stromovce.

Seniorům jsme nabídli možnost zahrát si pétanque, kroket, mölkky, disc golf a snag golf. Ve spolupráci se studenty z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byla řada účastníků akce otestována při chůzi okolo atletického areálu. Získaná data budou vyhodnocena v rámci Národního programu pro ozdravění populace.

V průběhu dne byla na akci prezentována nová sportovní disciplína - walking footbal / fotbal v chůzi. Za přímé účasti Fotbalové asociace ČR byla odehrána tři utkání. Několik přihlížejících se na místě intenzivně zajímalo o možnost účastnit se této aktivity a byli pozváni na naše pravidelné tréninky.

Celý den proběhl hladce za krásného počasí, ke spokojenosti nejen návštěvníků, prezentujících sportovců, ale i organizátorů. Byl velmi příjemný pro všechny, kteří se přišli potěšit sportem a zapomněli alespoň na chvílí na stres, nemoci a další nepříjemnosti, které zůstaly za plotem areálu.

Bližší informace o akci najdete zde.

 

Startujeme - 18.5.2021

Program byl oficiálně zahájen tiskovou konferencí, která se uskutečnila na půdě Karolina v úterý 18. května 2021.

Tisková zpráva

Výzva k podpoře masových aktivit

 

Zahájení praktické části Národního programu - Aritma 21.6.2021

V pondělí 21.6.2021 se uskutečnil další Den pro zdraví v krásném sportovním areálu Aritmy ve Vokovicích (pořádaný společností Senior fitnes), jehož součástí byl i turnaj fotbalu v chůzi - SENIOR FITNES CUP 2021.

Zúčastnilo se ho celkem sedm týmů. Rozcvičku pro všechny fotbalisty připravila Kristýna Špinková. Pak už se hrálo systémem každý s každým po dobu 15 minut. Vítězem celého klání se stal tým Inter Senior fitnes. Utkání byla hrána za velkého horka, nicméně všechny týmy se s touto skutečností vypořádaly na výbornou.

Akci za MČ Praha 6 navštívil radní pro sociální záležitosti MUDr. Marián Hošek, který společně se známým trenérem Jiřím Kotrbou a Míšou Veselou z FAČR předávali ceny vítězným týmům fotbalového turnaje. Významně se na úspěchu zejména této části akce podílela skupina trenérů z Pražského fotbalového svazu pod vedením Mgr. Jana Grubera.

Výraznou pomoc při organizování akce nám poskytl tým Ing. Jana Mužíka, Ph.D. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. V průběhu akce monitorovali za pomoci technického vybavení fyzickou zdatnost účastníků. Jednalo se o faktické zahájení praktické části Národního programu pro ozdravění populace ČR. Start tohoto projektu sledovali jeho autoři - Ing. Milan Dvořák a Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. z FTVS UK.

Akce se také zúčastnili zástupci dalších organizací, které jsou společně se SF do zmíněného projektu zapojeny. Ruku k dílu při organizování souběžných aktivit (pétanque, mölkky, hod na cíl, test chůze atd.) přiložila i Ing. Lenka Desatová z Rady seniorů, za Asociaci sportu pro všechny přišel Mgr. Miroslav Zítko. Ten zároveň představil účastníkům akce zajímavou hru – discgolf. Hra se velmi líbila a my ji rádi zařadíme do dalších DPZ.

A děkujeme samozřejmě VZP, která věnovala odměny pro vítěze jednotlivých doprovodných aktivit.

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta